Konferenser är sammankomster där ett eller flera möten äger rum under en eller flera dagar. Konferenser finns inom nästan alla yrken där man har klienter/kunder eller patienter. Konferenser är mer övergripande än vanliga jobbmöten skulle man kunna påstå. Det är inte alltid detaljerna som bestäms på konferenser utan mer hur man ska agera på bred front.

Historian bakom konferenser

Konferenser härstammar från stormöten i bland annat senaten i antikens Rom. Då samlades en publik i en amfiteater för att lyssna på ledarna som talade. På den tiden fanns inga mikrofoner eller PowerPoints att tillgå varför folk fick förlita sig helt på sin hörsel. Under stormötena kunde det bestämmas många olika saker, exempelvis hur ett militärt förband skulle agera i en förestående strid eller hur handel skulle underlättas. På den tiden var konferenser viktigare än idag då vi enkelt kan kommunicera via internet om det vi vill poängtera.

Kostar det att gå på konferens?

Själva konferensen brukar inte kosta att gå på för de anställa, det är ju ofta en del av deras jobb som de ju får lön för. Däremot kan exempelvis hotellvistelser och olika nöjen kosta pengar. Det är tyvärr så i yrkeslivet att kostnader kan tillkomma, det är inte som i skolan där allt ska vara avgiftsfritt för eleven.

Vad det kostar att bo på hotell och gå på nöjen varierar givetvis från ort till ort. Oftast kan arbetsgivaren få en paketlösning för sina anställda vilket innebär att det blir billigare för den enskilda arbetstagaren.

Hur ofta hålls konferenser?

Konferenser kan hållas olika ofta beroende på vilken bransch det gäller. Direktörer för bolag inom samma bransch eller Svenskt Näringsliv kan mötas väldigt ofta på konferenser, kanske 2-3 gånger per månad, medan läkare som i högre utsträckning måste ägna sig åt patientfall inte kan åka på konferens mer än vid ett tillfälle per halvår.

De här siffrorna är individuella och ska inte ses som representativa för yrkesgruppen i stort. Det finns även konferenser som inte anses vara viktiga för arbetstagaren att åka på.

Hur går en konferens till?

Konferenser kan hållas på olika platser men för enkelhetens skull beskrivs här en hotellkonferens. Deltagarna anländer till hotellen, får sina kort till hotellrummen och duschar kanske och fräschar upp sig. Sedan kan ett första möte under konferensen äga rum. Då kan ordförande öppna mötet med att hälsa alla välkomna och gå igenom dagprogrammet och de punkter som står där. Oftast finns en sekreterare som noterar allt väsentligt som sägs och görs.

Ibland kan inplanerade tal ske och ibland kan spontana tal ske. Det kan också uppstå debatt och diskussioner vid bordet. Det som diskuteras ska naturligtvis vara av relevans för yrket och själva jobbuppgifterna. Deltagarna är givetvis inte där för att prata om fotbolls-EM i sommar eller hur man bäst flamberar en köttbit. Sådant får diskuteras i hotellobbyn eller där det är lämpligt.

Finns det nackdelar med konferenser?

Resorna är en nackdel och det är inte speciellt miljövänligt att resa. Ju rikare deltagarna är desto större är sannolikheten att de åker själva i sin bil. En annan nackdel är att somliga konferenser är oväsentliga.