Konferenser kan likställas med möten som ofta pågår i flera dagar. Events eller tillställningar som de benämns på svenska är mer informella och kan vara av mer känslomässig karaktär.