Att åka på konferenser på landsbygden kan vara ett skönt avbräck från storstadspulsen för dem som bor och verkar i storstäder. Det finns en hel del fördelar med att förlägga konferenser på landsbygden och det är bra att vara medveten om dessa.

Vad är landsbygden?

Givetvis måste landsbygden definieras för att du ska förstå andemeningen med den här artikeln. I Sverige finns ingen vedertagen definition av vad landsbygden är. Olika myndigheter har sina definitioner. När folk pratar om landsbygd menar de ofta de samhällen som ligger mellan städer (exempelvis byar eller enstaka ensliga hus). Det finns en del stockholmare som anser att hela Sverige utom Stockholm är landsbygd. Det är helt okej att anse det, huvudsaken är dock att man inte förminskar dem som bor på ”landet” som mindre intelligenta eller något annat än storstadsbor.

På landsbygden finns ofta lanthandlar som till storleken och sortimentet brukar vara mindre än motsvarigheterna inne i städerna. Tanken är ofta att folk ska kunna handla det som de glömt handla när de var inne i staden.

Frisk luft

Det är bra för hälsan att vistas på landsbygden. I städerna och framför allt Stockholm är luftkvaliteten dålig. Avgaser från bilar och föroreningar från industrier bildar giftig smog som kan orsaka cancer och astma för dem som utsätts för den. Situationen är dock långt mycket bättre i Stockholm än i valfri kinesisk mångmiljonstad, men ändå är den sämre än på den svenska landsbygden.

Notera att det är luften utomhus på landsbygden som är bättre än i Stockholm. Luftkvaliteten inne i byggnader behöver inte vara bättre än i byggnader i Stockholm. Mögel och annat kan orsaka andningsbesvär. Passa även på att ta löprundor utomhus om du kan. Frisk motion och träning är bra för kroppen och då får lungorna extra mycket frisk luft att tillgodogöra.

Fler och ofta gratis parkeringsplatser

När du ska på konferens inne i städer måste du givetvis parkera bilen om du är bilburen. Att parkera i Stockholm är dyrare än någonsin och det beror på att efterfrågan vida överstiger tillgången på parkeringsplatser. Ute på landet finns det massor med utrymme varvid det ofta är gott om parkeringsplatser som dessutom är gratis om du är hotellgäst.

Fler naturupplevelser

Låt oss säga att ni i arbetskollegiet haft en bra konferensdag. Då kanske ni vill avnjuta en rekorderlig bastusittning med bad i sjön. Det här är något som är omöjligt i Stockholms innerstad då det helt enkelt inte finns några sjöar där. Att vara på landet är att vistas i naturen och som alla vet är naturen en källa för inspiration och återhämtning. Vi mår bra av att komma bort från storstaden och stressen som råder där.

Det finns som du ser en hel del fördelar med att ha konferenser på landsbygden!