När det gäller konferenser så känner deltagarna allt som oftast varandra sedan innan, eller har mycket gemensamt att prata om. När det kommer till events (tillställningar/evenemang på svenska) kan istället deltagarna inte känna varandra eller ens veta vilka de andra är. Bortser man från det så finns det många fördelar med att förlägga events på landsbygden.

Det blir en större tillströmning från vissa grupper

Speciellt äldre människor och de som sällan reser (barnfamiljer med små barn) kan ha nytta av att evenemangen anordnas i orten där de bor. Då kan de enklare lämna hemmet för några timmar för att gå på eventet istället för att resa i timmar till Stockholm eller annan stad.

Att åka till landsbygden kräver ibland bil men oftast finns det möjlighet att åka antingen buss eller tåg. Medan man förflyttar sig i kollektivtrafiken kan man spela på Bingo.com Mobile och förhoppningsvis få just bingo.

Bröllop är i regel alltid roligare på landsbygden

Det är trevligt att ha bröllop i en lantlig kyrka eller lokal. Det blir ett mer harmoniskt bröllop där barnen kan leka utanför kyrkan utan att behöva oroa sig för folk och bilar på gatorna. Dessutom är det i regel alltid roligare att ta ett bröllopskort med naturen som kuliss än att en vägg med graffiti syns bakom brudparet. Vill man följa ett bröllop och hur det kan se ut på landsbygden rekommenderas en visning av ”Bröllopsfotografen”.

Man sover bättre på landsbygden

På landsbygden finns mindre ljus och trafik som stör nattsömnen och man får samtidigt en bättre sömn om man varit ute i naturen under dagen än om man varit ute i en storstad som Stockholm. Med en god natts sömn i bagaget kan man enklare fokusera på evenemanget och att vara social med andra människor.

Lycka till med att ta dig till eventet på landsbygden och ha det så roligt!